Sunday, 13 November 2011

2. Bergerak berhalangan
                                
    Bergerak bergilir-gilir melakukan aktiviti di stesen-stesen halangan.


No comments:

Post a Comment