Friday, 2 December 2011

Mencongklang

1) Mencongklang bebas ke pelbagai arah dab kelajuan sambil memegang tali.


     memegang tali seperti memegang tali kekang kuda, boleh diganti dengan alatan yang sesuai.

No comments:

Post a Comment