Saturday, 3 December 2011

Permainan kecil:Bola kandang

1. Murid dibahagikan kepada 4 kawasan.
   kumpulan 1 dan 3 masuk ke dalam kawasan 
   manakala kumpulan 2 dan 4 berada di luar
   kawasan.


2.Murid di luar kawasan menggolek bola ke      
   arah kaki murid yang berada di dalam   
   kawasan


3.Murid di dalam kawasan melompat untuk 
   mengelak daripada terkena bola. Bila kaki    
   terkena bola kumpulan di luar akan diberi  
   1 markah.


4.Tukar peranan selepas tamat dua minit. 

No comments:

Post a Comment